ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346051 אבי שמידע 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 1 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 377064 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 329122 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372146 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 4 חולות: מישור חוף כרמלים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 359579 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346945 אביבה רבינוביץ' 5 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 6 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 345999 אבי שמידע 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 344674 שיר ורד 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 8 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346263 מיכאל זהרי 3 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 9 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 345924 מיכאל זהרי 4 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 345925 מיכאל זהרי 1 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 11 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 344715 נח נפתולסקי 12 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 12 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372145 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 13 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372148 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 14 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346262 זהרי באום פלטמן 29 במאי 1964 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 15 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346261 מיכאל זהרי 3 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 16 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346264 זהרי באום פלטמן 29 במאי 1964 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 17 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 345926 זהרי באום פלטמן 29 במאי 1964 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 18 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 368053 הגר לשנר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 19 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) שטח עירוני בנוי
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 368054 הגר לשנר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) שטח עירוני בנוי
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 368055 הגר לשנר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) שטח עירוני בנוי מאד
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346491 דני זהרי 17 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 22 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 345949 דני זהרי 17 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 23 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346593 אביבה רבינוביץ' 17 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 24 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 368052 הגר לשנר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 25 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) שטח בנוי למשעי
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372491 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 26 מגדים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372549 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 27 חוף דור נחשולים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372545 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 28 צפונית לנחשולים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372495 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 29 חולות: מישור חוף כרמלים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372482 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 30 חולות: מישור חוף כרמלים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372465 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 31 חולות: מישור חוף כרמלים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372454 בר שמש 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 32 הבונים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 359629 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 33 דרום תל כונס, מערבית לכפר גלים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 359623 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 34 חוף עתלית, דרומית למחנה הצבאי
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 359581 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 35 חולות: מישור חוף כרמלים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 329123 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 36 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 359900 בר שמש 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 37 חוף נחשולים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372478 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 38 חולות: מישור חוף כרמלים
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 344716 דני זהרי 15 ביוני 1943 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 39 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372533 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 40 חוף בוסתן הגליל
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372515 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 41 חוף אכזיב
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 372147 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 42 חולות: רצועת חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 368442 סיקו בכור 10 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 43 חולות: רצועת חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346207 אורי,אבי,שמיר,ה 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 44 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 355618 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 45 חולות: רצועת חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 367163 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 46 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 360652 יובל ספיר 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 47 חולות: רצועת חוף צפוני
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 329131 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 48 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346229 אביבה רבינוביץ' 12 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 49 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 346208 אביבה רבינוביץ' 12 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 50 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 347129 אביבה רבינוביץ' 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 51 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 384895 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 52 חוף בצת השנה לאורך החוף בין נהריה לראש הנקרה יש כמות פנטסטית של תלת-חוד מבריק.
תלת-חוד מבריק Triplachne nitens 344313 אבינועם דנין 1 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Triplachne%20nitens/ 53 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם