ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 378482 עוז גולן 13 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 1 תל גדור
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 388910 טליה אורון 22 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני קחוון קטום מוצים
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 388908 לירז כברה 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני קחוון קטום מוצים
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 386813 טליה אורון 9 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני קחוון קטום מוצים
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 386812 לירז כברה 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 385951 יעל אורגד ואראלה הרי 22 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 6 חוף גדור
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 385905 אבנר רינות 26 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 7 שמורת טבע חוף גדור
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 385804 עמית מנדלסון 18 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 8 חורבת משרף תועד פרט יבש. לא בוצעה סריקה של השטח לאיתור נביטה או להערכת מספר פרטים כולל בשטח.
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 361025 עוז גולן 15 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 9 חולות: רצועת חוף צפוני
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 384742 אורי פרגמן-ספיר 21 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 10 תל גדור
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 368453 סיקו בכור 2 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 11 חולות: רצועת חוף צפוני
קחוון קטום-מוצים Anthemis amblyolepis 361026 עוז גולן 15 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20amblyolepis/ 12 חולות: רצועת חוף צפוני