ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382249 שקולניק יעקב 20 במרץ 1982 1 0 0 1 שרון דרומי: דרום מישור החוף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382250 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 2 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382251 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 3 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382254 שקולניק יעקב 12 בפברואר 1982 1 0 0 4 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382234 שי כהן 10 באוגוסט 1998 1 0 0 5 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382233 מרגרטה וולצ'אק 4 בדצמבר 1999 1 0 0 6 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382243 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 7 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 384966 רון פרומקין 4 באפריל 2018 1 0 0 8 שמורת פולג
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385013 דר בן נתן 8 במרץ 2018 1 0 0 9 גבעות בית גמליאל נמצא בכמה מוקדים על שתי הגבעות, רוב המורדים ורוב הפרטים על הגבעה הצפונית
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385014 דר בן נתן 9 במרץ 2018 1 0 0 10 שמורת שיטה מלבינה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 384830 נעם שגב 2 במרץ 2018 1 0 0 11 שיטה מלבינה אשדוד
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375303 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 12 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375304 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 13 מישור פלשת: שפך שקמה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375281 זאב קולר 9 במרץ 2006 1 0 0 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375340 זאב קולר 5 במרץ 1988 1 0 0 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375337 זאב קולר 20 במרץ 1989 1 0 0 16 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375328 זאב קולר 16 באוגוסט 1995 1 0 0 17 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375327 זאב קולר 20 במרץ 1996 1 0 0 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375326 זאב קולר 15 במאי 1996 1 0 0 19 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375318 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 20 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375299 זאב קולר 31 במרץ 1999 1 0 0 21 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375236 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 22 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375237 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 23 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375283 זאב קולר 20 במאי 2002 1 0 0 24 שרון דרומי: שפך שורק
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375301 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 1999 1 0 0 25 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375300 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 1999 1 0 0 26 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375336 אבינועם דנין 21 במרץ 1989 1 0 0 27 מישור פלשת: רכס כורכר רביה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375317 זאב קולר 4 במרץ 1998 1 0 0 28 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375306 זאב קולר 25 בפברואר 1999 1 0 0 29 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375292 מרגרטה וולצ'אק 4 בדצמבר 1999 1 0 0 30 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375290 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 2000 1 0 0 31 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375302 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 32 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375298 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 33 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375297 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 34 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375305 זאב קולר 25 בפברואר 1999 1 0 0 35 חולות: חולות זיקים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375329 זאב קולר 1 במרץ 1994 1 0 0 36 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375288 זאב קולר 8 במרץ 2001 1 0 0 37 חולות: רכסי כורכר אשדוד
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375349 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 38 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375284 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 39 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375224 מימי רון 8 בפברואר 2015 1 0 0 40 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375230 מימי רון 21 בפברואר 2014 1 0 0 41 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375286 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 42 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375285 מימי רון 19 באפריל 2002 1 0 0 43 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 372718 רון פרומקין 16 בינואר 2014 1 0 0 44 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שום תל-אביב Allium tel-avivense 372708 נוגן צברי 11 ביוני 2015 1 0 0 45 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375279 אמיר רז 28 בפברואר 2007 1 0 0 46 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375246 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 47 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375247 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 48 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375248 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 49 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375249 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 50 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375250 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 51 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375334 אשכנזי שוש 1 במאי 1989 1 0 0 52 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375332 פיטר רבין 23 במרץ 1992 1 0 0 53 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375330 פיטר רבין 28 במרץ 1993 1 0 0 54 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375325 עמוס סבח 7 בנובמבר 1996 1 0 0 55 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375324 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 56 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375323 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 57 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375320 גיל רן 9 במרץ 1997 1 0 0 58 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375319 בונה יהודה 13 במרץ 1997 1 0 0 59 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375289 אמיר רז 30 במרץ 2000 1 0 0 60 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375287 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 61 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375244 עמי לזר 8 במרץ 2012 1 0 0 62 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375197 יעל אורגד 26 במרץ 2017 1 0 0 63 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375277 אורי קייזר 21 בפברואר 2009 1 0 0 64 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375276 אורי קייזר 21 בפברואר 2009 1 0 0 65 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375275 אורי קייזר 23 בפברואר 2009 1 0 0 66 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375274 אורי קייזר 23 בפברואר 2009 1 0 0 67 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375271 אורי קייזר 5 במרץ 2009 1 0 0 68 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375260 אורי קייזר 11 במרץ 2010 1 0 0 69 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375241 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 70 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375242 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 71 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375243 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 72 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375239 אורי שפירא 11 במרץ 2012 1 0 0 73 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375238 אורי שפירא 11 במרץ 2012 1 0 0 74 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375220 מאס אוהד 24 באפריל 2016 1 0 0 75 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375219 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 76 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375218 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 77 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375217 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 78 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375216 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 79 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375215 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 80 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375214 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 81 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375213 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 82 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375204 מאס אוהד 26 בפברואר 2017 1 0 0 83 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375240 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 84 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375282 רז אמיר 3 במרץ 2006 1 0 0 85 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375280 אורי קייזר 14 בפברואר 2007 1 0 0 86 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375331 פיטר רבין 23 במרץ 1992 1 0 0 87 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375270 יריב מליחי 5 במרץ 2009 1 0 0 88 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375269 אורי קייזר 5 במרץ 2009 1 0 0 89 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375256 עמי לזר 16 במרץ 2011 1 0 0 90 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375251 אורי שפירא 1 במרץ 2012 1 0 0 91 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375234 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 92 שרון צפוני: חמרה נתניה שזרוע
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375233 אורי שפירא 15 בנובמבר 2012 1 0 0 93 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375232 דותן רותם 22 בפברואר 2013 1 0 0 94 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375231 דותן רותם 22 בפברואר 2013 1 0 0 95 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375212 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 96 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375211 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 97 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375210 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 98 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375209 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 99 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375208 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 100 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375207 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 101 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375206 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 102 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375205 אסף קפלן 25 בפברואר 2017 1 0 0 103 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375203 מאס אוהד 26 בפברואר 2017 1 0 0 104 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375202 מאס אוהד 26 בפברואר 2017 1 0 0 105 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375201 יריב מליחי 11 במרץ 2017 1 0 0 106 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375192 נעם מצרי 28 במרץ 2017 1 0 0 107 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375189 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 108 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375339 אשכנזי שוש 28 בפברואר 1989 1 0 0 109 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375338 אשכנזי שוש 28 בפברואר 1989 1 0 0 110 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375352 שקולניק יעקב 29 בדצמבר 1981 1 0 0 111 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375223 נעם מצרי 26 בפברואר 2015 1 0 0 112 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375346 שקולניק יעקב 20 במרץ 1982 1 0 0 113 שרון דרומי: דרום מישור החוף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375227 מאור פרנטה 17 במאי 2014 1 0 0 114 שרון דרומי: דרום מישור החוף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375344 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 115 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375343 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 116 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375341 פיטר רבין 16 בפברואר 1988 1 0 0 117 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375267 עופרי הררי 11 במרץ 2009 1 0 0 118 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375199 אסף קפלן 19 במרץ 2017 1 0 0 119 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375253 יוסי בן ארי 23 במרץ 2011 1 0 0 120 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375347 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 121 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375345 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 122 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375193 ברוך תמם 27 במרץ 2017 1 0 0 123 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375351 שקולניק יעקב 11 בינואר 1982 1 0 0 124 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375226 מאור פרנטה 17 במאי 2014 1 0 0 125 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375191 יוסי רינסקי 28 במרץ 2017 1 0 0 126 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375225 מאור פרנטה 19 במאי 2014 1 0 0 127 שפלת יהודה הצפונית: כרמי יוסף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375254 קובי סופר 18 במרץ 2011 1 0 0 128 מישור פלשת: שפך שקמה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375309 עמוס סבח 16 בדצמבר 1998 1 0 0 129 מישור פלשת: רכס נירעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375308 עמוס סבח 16 בדצמבר 1998 1 0 0 130 מישור פלשת: רכס נירעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375307 עמוס סבח 16 בדצמבר 1998 1 0 0 131 מישור פלשת: רכס נירעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375313 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 132 מישור פלשת: רכס כורכר רביה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375257 קובי סופר 15 במרץ 2011 1 0 0 133 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375342 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 134 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375321 שי כהן 3 במרץ 1997 1 0 0 135 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375312 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 136 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375311 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 137 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375310 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 138 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375293 שי כהן 4 בדצמבר 1999 1 0 0 139 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375222 קובי סופר 28 בפברואר 2016 1 0 0 140 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375196 רז נחתומי  26 במרץ 2017 1 0 0 141 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375278 ווליס איתמר 22 במרץ 2007 1 0 0 142 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375266 קובי סופר 16 במרץ 2009 1 0 0 143 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375335 נוקריאן רבקה 12 באפריל 1989 1 0 0 144 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375268 קובי סופר 7 במרץ 2009 1 0 0 145 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375316 שי כהן 10 באוגוסט 1998 1 0 0 146 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375315 עמוס סבח 10 באוגוסט 1998 1 0 0 147 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375314 שי כהן 10 באוגוסט 1998 1 0 0 148 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375294 שי כהן 4 בדצמבר 1999 1 0 0 149 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375273 יריב מליחי 2 במרץ 2009 1 0 0 150 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375272 קובי סופר 4 במרץ 2009 1 0 0 151 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375265 קובי סופר 25 בפברואר 2010 1 0 0 152 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375255 קובי סופר 18 במרץ 2011 1 0 0 153 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375229 קובי סופר 4 במרץ 2014 1 0 0 154 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375350 שקולניק יעקב 12 בפברואר 1982 1 0 0 155 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375198 עומרי בוכניק 21 במרץ 2017 1 0 0 156 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375200 רז נחתומי  15 במרץ 2017 1 0 0 157 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375264 אורי קייזר 28 בפברואר 2010 1 0 0 158 חולות: חולות חדרה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375322 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 159 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375296 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 160 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375295 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 161 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375291 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 162 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375245 אורי שפירא 5 במרץ 2012 1 0 0 163 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375195 יוסי רינסקי 27 במרץ 2017 1 0 0 164 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375263 אורי קייזר 7 במרץ 2010 1 0 0 165 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375262 אורי קייזר 7 במרץ 2010 1 0 0 166 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375261 אורי קייזר 7 במרץ 2010 1 0 0 167 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375259 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 168 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375258 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 169 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375235 אורי שפירא 19 במרץ 2012 1 0 0 170 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375194 יוסי רינסקי 27 במרץ 2017 1 0 0 171 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375190 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 172 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375228 קובי סופר 17 במרץ 2014 1 0 0 173 חולות: חולות זיקים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375348 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 174 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375252 יוסי בן ארי 22 בפברואר 2012 1 0 0 175 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375333 ויינר יגאל 30 במרץ 1990 1 0 0 176 חולות: חולות מפרץ חיפה