ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385705 רון פרומקין 25 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 1 שמורת נוף עיינות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385706 רון פרומקין 15 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 2 חורשת אוסישקין, כפר סבא
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385711 רון פרומקין 20 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 3 גבעת קוזלובסקי, גבעתיים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385704 רון פרומקין 8 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 4 גבעת גרינטל, נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382253 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 5 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382222 עומרי בוכניק 31 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 6 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382231 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 7 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382232 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 8 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382221 אחר 4 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 9 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382223 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382224 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382225 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382226 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382227 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382228 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382229 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 16 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382235 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382236 גיל רן 9 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382237 שי כהן 3 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 19 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382238 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 20 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382239 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 21 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382240 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382241 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 23 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382242 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 24 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382244 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 25 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382245 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 26 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382246 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 27 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382247 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 28 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382248 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 29 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382255 שקולניק יעקב 11 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 30 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382252 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 31 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382230 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 32 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375283 זאב קולר 20 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 33 שרון דרומי: שפך שורק
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375300 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 34 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375307 עמוס סבח 16 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 35 מישור פלשת: רכס נירעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375278 ווליס איתמר 22 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 36 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375295 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 37 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 384830 נעם שגב 2 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 38 שיטה מלבינה אשדוד
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375349 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 39 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375352 שקולניק יעקב 29 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 40 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375351 שקולניק יעקב 11 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 41 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375316 שי כהן 10 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 42 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375315 עמוס סבח 10 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 43 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375284 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 44 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375282 רז אמיר 3 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 45 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375281 זאב קולר 9 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375280 אורי קייזר 14 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 47 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375294 שי כהן 4 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 48 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375198 עומרי בוכניק 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 49 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375279 אמיר רז 28 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 50 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375246 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 51 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375247 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 52 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375248 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 53 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375249 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 54 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375250 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 55 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375331 פיטר רבין 23 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 56 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375270 יריב מליחי 5 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 57 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375269 אורי קייזר 5 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 58 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375273 יריב מליחי 2 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 59 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375272 קובי סופר 4 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 60 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375257 קובי סופר 15 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 61 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375256 עמי לזר 16 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 62 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375251 אורי שפירא 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375253 יוסי בן ארי 23 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 64 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375254 קובי סופר 18 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 65 מישור פלשת: שפך שקמה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375255 קובי סופר 18 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 66 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375224 מימי רון 8 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 67 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375233 אורי שפירא 15 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 68 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375230 מימי רון 21 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 69 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375232 דותן רותם 22 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375231 דותן רותם 22 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375223 נעם מצרי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 72 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375227 מאור פרנטה 17 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 73 שרון דרומי: דרום מישור החוף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375226 מאור פרנטה 17 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 74 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375225 מאור פרנטה 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 75 שפלת יהודה הצפונית: כרמי יוסף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375229 קובי סופר 4 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 76 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375210 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 77 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375209 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 78 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375208 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 79 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375207 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 80 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375206 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 81 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375205 אסף קפלן 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 82 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375202 מאס אוהד 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 83 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375201 יריב מליחי 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 84 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375192 נעם מצרי 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 85 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375189 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 86 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375191 יוסי רינסקי 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 87 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375334 אשכנזי שוש 1 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 88 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375332 פיטר רבין 23 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 89 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375330 פיטר רבין 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 90 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375340 זאב קולר 5 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 91 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375337 זאב קולר 20 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 92 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375328 זאב קולר 16 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 93 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375325 עמוס סבח 7 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375324 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375323 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 96 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375320 גיל רן 9 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 97 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375319 בונה יהודה 13 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 98 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375327 זאב קולר 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 99 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375318 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 100 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375289 אמיר רז 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 101 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375287 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 102 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375285 מימי רון 19 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 103 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375244 עמי לזר 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 104 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375197 יעל אורגד 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 105 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375277 אורי קייזר 21 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 106 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375276 אורי קייזר 21 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 107 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375275 אורי קייזר 23 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 108 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375274 אורי קייזר 23 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 109 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375271 אורי קייזר 5 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 110 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375260 אורי קייזר 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 111 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375236 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 112 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375241 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 113 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375242 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 114 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375243 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 115 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375239 אורי שפירא 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 116 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375238 אורי שפירא 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 117 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375220 מאס אוהד 24 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 118 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375219 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 119 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375218 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 120 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375217 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 121 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375216 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 122 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375215 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 123 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375214 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 124 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375213 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 125 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375204 מאס אוהד 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 126 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375339 אשכנזי שוש 28 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 127 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375338 אשכנזי שוש 28 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 128 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375301 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 129 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375346 שקולניק יעקב 20 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 130 שרון דרומי: דרום מישור החוף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375344 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 131 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375343 שקולניק יעקב 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 132 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375341 פיטר רבין 16 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 133 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375267 עופרי הררי 11 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 134 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 372708 נוגן צברי 11 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 135 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375347 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 136 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375345 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 137 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375193 ברוך תמם 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 138 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375286 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 139 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 372718 רון פרומקין 16 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 140 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375336 אבינועם דנין 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 141 מישור פלשת: רכס כורכר רביה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375326 זאב קולר 15 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 142 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375237 מרגרטה וולצ'אק 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 143 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375309 עמוס סבח 16 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 144 מישור פלשת: רכס נירעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375308 עמוס סבח 16 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 145 מישור פלשת: רכס נירעם
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375342 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 146 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375321 שי כהן 3 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 147 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375312 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 148 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375311 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 149 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375310 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 150 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375317 זאב קולר 4 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 151 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375293 שי כהן 4 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 152 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375306 זאב קולר 25 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 153 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375292 מרגרטה וולצ'אק 4 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 154 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375222 קובי סופר 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 155 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375196 רז נחתומי  26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 156 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375290 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 157 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375266 קובי סופר 16 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 158 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375335 נוקריאן רבקה 12 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 159 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375268 קובי סופר 7 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 160 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375302 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 161 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375264 אורי קייזר 28 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 162 חולות: חולות חדרה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375322 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 163 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375298 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 164 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375297 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 165 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375296 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 166 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375291 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 167 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375245 אורי שפירא 5 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 168 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375195 יוסי רינסקי 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 169 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375263 אורי קייזר 7 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 170 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375262 אורי קייזר 7 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 171 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375261 אורי קייזר 7 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 172 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375259 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 173 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375258 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 174 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375305 זאב קולר 25 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 175 חולות: חולות זיקים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375329 זאב קולר 1 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 176 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375348 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 177 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375288 זאב קולר 8 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 178 חולות: רכסי כורכר אשדוד
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375333 ויינר יגאל 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 179 חולות: חולות מפרץ חיפה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375350 שקולניק יעקב 12 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 180 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382250 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 181 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382251 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 182 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382249 שקולניק יעקב 20 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 183 שרון דרומי: דרום מישור החוף
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375303 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 184 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385014 דר בן נתן 9 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 185 שמורת שיטה מלבינה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382243 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 186 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 384966 רון פרומקין 4 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 187 שמורת פולג
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375313 שי כהן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 188 מישור פלשת: רכס כורכר רביה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375203 מאס אוהד 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 189 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375240 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 190 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375199 אסף קפלן 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 191 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382234 שי כהן 10 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 192 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382254 שקולניק יעקב 12 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 193 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 382233 מרגרטה וולצ'אק 4 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 194 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 385013 דר בן נתן 8 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 195 גבעות בית גמליאל נמצא בכמה מוקדים על שתי הגבעות, רוב המורדים ורוב הפרטים על הגבעה הצפונית
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375304 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 196 מישור פלשת: שפך שקמה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375314 שי כהן 10 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 197 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375265 קובי סופר 25 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 198 מישור פלשת: פלשת
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375252 יוסי בן ארי 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 199 חולות: חולות פלמחים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375234 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 200 שרון צפוני: חמרה נתניה שזרוע
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375235 אורי שפירא 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 201 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375228 קובי סופר 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 202 חולות: חולות זיקים
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375212 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 203 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375211 מאס אוהד 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 204 שרון צפוני: חמרה נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375200 רז נחתומי  15 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 205 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375194 יוסי רינסקי 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 206 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375190 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 207 חולות: חולות נתניה
שום תל-אביב Allium tel-avivense 375299 זאב קולר 31 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20tel-avivense/ 208 שרון צפוני: חמרה נתניה