ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אליסון מלול Alyssum marginatum 385563 אורי פרגמן-ספיר 16 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Alyssum%20marginatum/ 1 מתחת למצפה ערוד