ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 372610 יובל ספיר 1 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 1 כתף החרמון: חרמון
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 372611 יובל ספיר 1 במאי 2017 2 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 2 כתף החרמון: חרמון
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 372612 יובל ספיר 1 ביוני 2017 2 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 375156 אבינועם דנין 4 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 375154 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 378189 יובל ספיר 1 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 375155 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון נדיר ;מפנה צפוני
תודרנית לבנה Arabidopsis thaliana 384936 יובל ספיר 29 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20thaliana/ 8 מרגלות גבעת צורימן