ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 395455 טליה אורון 12 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 395454 טליה אורון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 394968 טליה אורון 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 394969 טליה אורון 28 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 387231 מרב לבל 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 386406 יעקב שקולניק 17 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 6 יער ברעם מסלול טיול מסומן בסימון שבילים כחול, כ-200 מ' מצפון לערוץ נחל דישון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 386347 סיקו בכור 7 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 386203 סיקו בכור 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 8 רמות הגליל: רמת אדמית
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 385860 דר בן נתן 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 9 הר הילל
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 380966 אסף מנחם 15 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 10 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373718 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 11 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373722 טליה אורון 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 12 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373720 דותן רותם 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא נגרר לשולי הכביש
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373727 דותן רותם 21 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373725 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין פרטים קטנים
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373726 טליה אורון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 372637 סיקו בכור 20 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 17 רמות הגליל: רמת אדמית
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373717 טליה אורון 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 18 מערב הגליל העליון: הר כישור
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373728 לוטן רן 8 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 19 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373732 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373735 אמיתי מיכל 2 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373719 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373723 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373730 יפתח סיני 16 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373731 ניב תרצה 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373734 אסף מנחם 15 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373729 טליה אורון 9 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 372748 סיקו בכור 16 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 372744 סיקו בכור 28 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373721 איתן נפתלי 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373733 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 31 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 385122 סיקו בכור 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 373724 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
חספסנית הלבנון Asperula libanotica 385083 סיקו בכור 18 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Asperula%20libanotica/ 34 הר כפיר