ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד הישימון Astragalus eremophilus 395041 דר בן נתן 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Astragalus%20eremophilus/ 1 הר צפחות
קדד הישימון Astragalus eremophilus 392519 שמשון ולוטקר 23 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Astragalus%20eremophilus/ 2 הרי אילת: הרי חכליל
קדד הישימון Astragalus eremophilus 382205 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20eremophilus/ 3 הרי אילת: גשרון
קדד הישימון Astragalus eremophilus 382206 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20eremophilus/ 4 הרי אילת: גשרון
קדד הישימון Astragalus eremophilus 382204 בני שלמון 2 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Astragalus%20eremophilus/ 5 הרי אילת: צפחות
קדד הישימון Astragalus eremophilus 374892 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Astragalus%20eremophilus/ 6 הרי אילת: שחמון
קדד הישימון Astragalus eremophilus 374891 בני שלמון 2 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Astragalus%20eremophilus/ 7 הרי אילת: צפחות