ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד מדברי Astragalus hauarensis 390886 מימי רון 7 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 1 ערבה צפונית: גבעות סלעית
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375531 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 2 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375532 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 3 ציה - פארן: המישר עשרות עד מאות פרטים
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375533 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 4 מישורי חיון - פארן: שפך חמדה-חיון תוספו ב 30-04-2010
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375529 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 5 מישורי חיון - פארן: נחל שגיא
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375530 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 6 ציה - פארן: גבעות ציה
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375525 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 7 ציה - פארן: המישר
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375526 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 8 ציה - פארן: המישר
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375527 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 9 ציה - פארן: המישר
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375541 מימי רון 21 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 10 ערבה צפונית: ערבה צפונית
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375528 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 11 ערבה דרומית: מישור לוטן
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375537 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 12 ערבה דרומית: מישור רחם
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375540 אוקו מיכל 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 13 ערבה דרומית: חולות סמר
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375539 מימי רון 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 14 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375534 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 15
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375535 מימי רון 24 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 16
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375536 מימי רון 24 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 17
קדד מדברי Astragalus hauarensis 375538 מימי רון 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Astragalus%20hauarensis/ 18