ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אמניה מצרית Ammannia baccifera 386526 יובל עברון 28 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 1 בקעת בית נטופה היו הרבה לאורך הסיור בבקעה הנ"צ הוא של הפרט שצילמתי והגדרתי
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345574 שיר ורד 27 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 2 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 355505 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 3 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בקעת בית נטופה סקר סתיו
אמניה מצרית Ammannia baccifera 342842 מ. בושרי 18 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 342843 מ. בושרי 16 באוקטובר 1962 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 357434 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
אמניה מצרית Ammannia baccifera 341734 נח נפתולסקי 20 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 7 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345856 שיר ורד 7 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 8 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345795 בר-זכאי שרון 3 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 9 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 346401 היימן רויטל 21 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 10 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 347192 מיכאל זהרי 11 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 11 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 347190 עוזי פליטמן 11 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 12 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 347309 עברי יריב 10 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 13 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 347308 עברי יריב 5 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 14 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367805 טליה אורון 20 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 15 עמק החולה: ימת החולה
אמניה מצרית Ammannia baccifera 347189 עוזי פליטמן 9 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 16 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367806 טליה אורון 21 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 17 עמק החולה: ימת החולה
אמניה מצרית Ammannia baccifera 347191 גלימצ'ר 4 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 18 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 347459 גלימצ'ר 4 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 19 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367808 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 20 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות A
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345738 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 21 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345737 שיר ורד 24 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 22 ימים: כנרת מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345730 שיר ורד 12 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 23 ימים: כנרת מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 348038 עופר כהן 27 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345739 יואב גרטמן 15 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 25 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345707 זהרי ליסטון 14 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 26 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345756 בר-זכאי שרון 12 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 27 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367807 דולב מוטי 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 28 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345709 עופר כהן 16 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 29 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345731 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 30 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345708 יאיר אור 2 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 31 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345706 אבינועם דנין 29 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 32 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367802 בקרמן שאול 23 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 33 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345754 שיר ורד 27 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 34 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367801 טליה אורון 14 בנובמבר 2005 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 35 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345732 בר-זכאי שרון 20 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 36 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367803 אביבה רבינוביץ' 20 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 37 עמק החולה: עמק החולה נדיר!
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345745 תצפיות רת"ם 4 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 38 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345757 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 39 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 345705 אבינועם דנין 22 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 40 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אמניה מצרית Ammannia baccifera 368015 אסף חיים 15 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 41 דרום הגולן: מורדות עין גב
אמניה מצרית Ammannia baccifera 368637 יאיר אור 25 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 42 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אמניה מצרית Ammannia baccifera 367804 דידי קפלן 16 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Ammannia%20baccifera/ 43 עמק החולה: עמק החולה