ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 394945 מימי רון 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 1 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 394946 מימי רון 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 2 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 394343 מימי רון 16 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 3 שפלת יהודה הצפונית: נחל צפון
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 393767 יאיר אור 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 4 צומת נוב
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 393535 הילה גיל 24 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 5 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 393050 דר בן נתן 4 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 6 יער בארי
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 386840 מרב לבל 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378444 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 8 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378442 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 9 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378441 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 10 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378440 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 11 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378443 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 12 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378437 יצחק כהן 1 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 13 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375057 זאב קולר 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 14 שפלת יהודה הצפונית: גבעות בית-ניר
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375056 דקל גד 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 15 שפלת יהודה הצפונית: גבעות הראל
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 372687 נוגן צברי 6 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 16 הדום הרי שומרון: בן שמן
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375065 נוקריאן רבקה 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 17 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375058 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375060 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 19 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ארוכה או אירגולה; נלקחו זרעים להנבטה
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375059 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 20 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378439 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 21 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים