ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378444 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 1 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378442 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 2 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378441 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 3 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378440 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 4 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378443 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 5 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378437 יצחק כהן 1 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 6 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375057 זאב קולר 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 7 שפלת יהודה הצפונית: גבעות בית-ניר
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375056 דקל גד 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 8 שפלת יהודה הצפונית: גבעות הראל
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 372687 נוגן צברי 6 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 9 הדום הרי שומרון: בן שמן
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375065 נוקריאן רבקה 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 10 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375058 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375060 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ארוכה או אירגולה; נלקחו זרעים להנבטה
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 375059 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ארוכה Bellevalia macrobotrys 378439 בר שמש 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20macrobotrys/ 14 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים