ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צלע-שור בואסיה Bupleurum boissieri 396352 יאיר אור 12 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20boissieri/ 1 מטעי מרום גולן, בקעת קוניטרה
צלע-שור בואסיה Bupleurum boissieri 396266 אסף חיים 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20boissieri/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
צלע-שור בואסיה Bupleurum boissieri 387826 מימי רון 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20boissieri/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
צלע-שור בואסיה Bupleurum boissieri 385791 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20boissieri/ 4 מסיל עסניה
צלע-שור בואסיה Bupleurum boissieri 385792 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20boissieri/ 5 מסיל עסניה