ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ערבז סוככני Centaurium erythraea 395842 יאיר אור 30 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 1 הר קטע, קרטונים.
ערבז סוככני Centaurium erythraea 395971 ניתאי אבירם 3 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 2 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
ערבז סוככני Centaurium erythraea 395970 דותן רותם 4 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 3 הר הכרמל: כרמל תיכון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 395343 מימי רון 29 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 4
ערבז סוככני Centaurium erythraea 394947 מימי רון 2 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 5
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375125 דותן רותם 13 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 6 הר הכרמל: במת הכרמל
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375133 דותן רותם 7 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 7 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375132 דותן רותם 7 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 8 הר הכרמל: כרמל תיכון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375131 ברק ברכיאל 5 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 9 הר הכרמל: כרמל תיכון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375130 ברק ברכיאל 5 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 10 הר הכרמל: כרמל תיכון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375129 דותן רותם 22 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 11 הר הכרמל: כרמל תיכון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375128 דותן רותם 22 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 12 הר הכרמל: כרמל תיכון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375127 דותן רותם 22 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 13 הר הכרמל: כרמל תיכון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375118 טליה אורון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375124 דותן רותם 13 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 15 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375126 דותן רותם 13 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 16 הר הכרמל: במת הכרמל
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375137 אביבה רבינוביץ' 15 באוקטובר 1972 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 17 רמות מנשה: הר חורשן
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375135 ועדיה יוסי 2 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 18 צפון הגולן: יער אודם
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375121 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 19 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ערבז סוככני Centaurium erythraea 372746 סיקו בכור 24 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 20 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375136 דידי קפלן 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 21 כתף החרמון: חרמון
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375122 דותן רותם 13 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 22 הר הכרמל: במת הכרמל
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375119 טליה אורון 29 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375117 טליה אורון 1 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375120 טליה אורון 14 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ערבז סוככני Centaurium erythraea 375123 דותן רותם 13 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Centaurium%20erythraea/ 26 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים