ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון Crocus damascenus ssp.nov. 372776 יעל אורגד 1 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Crocus%20damascenus%20ssp.nov./ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון Crocus damascenus ssp.nov. 372775 יעל אורגד 27 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Crocus%20damascenus%20ssp.nov./ 2 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון Crocus damascenus ssp.nov. 385508 אורי פרגמן-ספיר 14 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Crocus%20damascenus%20ssp.nov./ 3 הר רמון
כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון Crocus damascenus ssp.nov. 385655 דליה בונס 10 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Crocus%20damascenus%20ssp.nov./ 4 ליד בור חמת ערוץ הנשפך לנחל ניצנה ליד בור חמת, במעלה הערוץ בגדה המערבית של ערוץ. שרקתי את האזור, במגבלות תנאי השטח, ברדיוס של כ-50 מ' ולא מצאתי פרטים נוספים.
כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון Crocus damascenus ssp.nov. 385648 דליה בונס 26 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Crocus%20damascenus%20ssp.nov./ 5 כניסה לבורות לוץ מצאנו 7 פרטים ברצועה באורך של כ150 מטר, בדרך הכניסה לבורות לוץ.
כרכום דמשקאי ת.מ.הרמון Crocus damascenus ssp.nov. 384998 דר בן נתן 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Crocus%20damascenus%20ssp.nov./ 6 ליד כרם שיזף