ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 386577 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 1 הרי אילת: הר שלמה
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 388608 מימי רון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 2 הרי אילת: רמת שני
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 388609 מימי רון 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 3 הרי אילת: רמת שני
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 388610 מימי רון 8 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 4 הרי אילת: רמת שני
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377840 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 5 ערבה דרומית: פשט רודד פרח
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377838 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 6 הרי אילת: רמת שני
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377837 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 7 הרי אילת: רמת שני
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377839 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Cymbopogon%20commutatus/ 8 הרי אילת: רמת שני