ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377837 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 1
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377839 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 2
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377838 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 3
רב-זקן קרח Cymbopogon commutatus 377840 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 4