ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קיפודן סורי Echinops viscosus 375854 ענבר עוזי 12 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 1 צפון הגולן: מורדות גולן
קיפודן סורי Echinops viscosus 375859 כספי סיגל 4 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 2 צפון הגולן: מורדות גולן
קיפודן סורי Echinops viscosus 375828 ראובן אבי 29 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 3 צפון הגולן: מורדות גולן
קיפודן סורי Echinops viscosus 375826 ראובן אבי 27 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 4 צפון הגולן: מורדות גולן
קיפודן סורי Echinops viscosus 375853 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים
קיפודן סורי Echinops viscosus 375835 ראובן אבי 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים
קיפודן סורי Echinops viscosus 375827 ראובן אבי 27 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 7 כתף החרמון: חרמון
קיפודן סורי Echinops viscosus 375850 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 8 כתף החרמון: חרמון
קיפודן סורי Echinops viscosus 375820 ראובן אבי 15 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Echinops%20viscosus/ 9 כתף החרמון: חרמון