ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 345196 יאיר ורבקה 4 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 1 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 384214 טליה אורון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 2 רמות הגליל: נחל בצת נחל בצת. צמחים בינוניים
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 384213 טליה אורון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 3 רמות הגליל: נחל בצת נחל בצת. פרט אחד עם 5 עלים. השאר נבטים של עלה 1
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 384215 טליה אורון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 4 רמות הגליל: נחל בצת נחל בצת. נבט
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 356230 טליה אורון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 5 רמות הגליל: נחל בצת נחל בצת. נבט
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 356229 טליה אורון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 6 רמות הגליל: נחל בצת נחל בצת. צמחים בינוניים
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 345198 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 7 נחל עין גב מתוך נתוני רת"ם
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 368138 עמית מנדלסון 18 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 8 הדום הרי שומרון: כוכב יאיר
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 368139 עמית מנדלסון 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 9 הדום הרי שומרון: כוכב יאיר
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 345192 נאמן גידי,שויצר 15 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 10 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 368137 עמית מנדלסון 12 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 11 דרום הגולן: מורדות ירמוך
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 356228 טליה אורון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 12 רמות הגליל: נחל בצת נחל בצת. פרט אחד עם 5 עלים. השאר נבטים של עלה 1
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 360589 נוגן צברי 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 13 הדום הרי שומרון: רעות יש לפנות לנוגן לצורך קבלת צילומים ואיסוף, אימות הזיהוי. (לשלוח לעתי) יש להוסיף סטטוס "פליט תרבות".
אברה ארוכת-עלים Pteris vittata 368489 נעם שגב 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Pteris%20vittata/ 14