ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 391044 מנחם אדר 15 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 1 נחל אלכסנדר לאורך הערוץ באזור זה מספר כתמים בשלטון שוש קרח
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 391043 מנחם אדר 15 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 2 בין אלישיב לנחל אלכסנדר השטח שנשלח על ידי שוש - דונמים אחדים. ככתוב למעלה, חלקים נפגעו על ידי ריסוס. משתרע בין דרך המובילה לאלישיב לגדה הצפונית של נחל אלכסנדר, ברוחב עשרות מטרים. סה"כ בהערכה גסה 10-15 דונם בשליטת שוש, משולב באמברוסיה, שנוכחת הרבה גם אחרי שהודברה.
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 391042 עמוס גנז 7 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 3 בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 391037 מנחם אדר 8 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 4 בוש העוגן (לפי סקר שטחים פתוחים בעמק חפר, זאב קולר, 2010 הצמח נפוץ ושולט בכתמים בשולי הקנה ובשטח בו הקנה כוסח ונמוך.
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 386502 יאיר אור 15 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 5 שדות מבוא חמה מופיע במספר כתמים גדולים באזור
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 386431 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 6 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376177 עמוס סבח 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 7 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376156 יפתח סיני 11 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376147 יפתח סיני 28 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 9 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376146 יפתח סיני 7 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 10 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376134 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376125 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען חתך ד12
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376124 יפתח סיני 25 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען נקודה 36
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376114 יפתח סיני 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 14 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376102 הדי בן אליהו 3 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 15 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376105 יפתח סיני 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 16 בקעת הירדן: בקעת הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376175 עמוס סבח 17 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 17 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376171 חוה גולדשטיין 20 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 18 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376157 אורי קייזר 13 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376100 טליה אורון 19 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 20 עמק החולה: עמק החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376164 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 21 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם מצפון לדרך 100*150 מ' ליד הדרך; גם שקע שהיה מוצף עד עכשיו עם בוץ וללא צמחים עדיין. הכתם בתוך ...
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376170 אמיר רז 10 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376163 פורת דוד 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 23 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376155 יפתח סיני 11 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מדרום לכביש 77 ליד כרם זיתים עש נד
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376154 יפתח סיני 28 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 25 הכנרת וחופיה: בקעת גינוסר נחל נון ליד כביש 90
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376153 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376152 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 27 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376151 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376150 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376149 שי קורן 15 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376148 טליה אורון 19 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 31 חולות: רצועת חוף צפוני שטח 1 דונם. שקע ניקוזי
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376143 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה מאות עד אלפים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376142 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 376
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376141 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 375
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376140 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376139 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376138 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376137 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376136 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376135 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376133 יפתח סיני 19 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 41 בקעת הירדן: עמק בית שאן הערכה ליג הכביש
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376132 שי קורן 29 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 42 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376131 יפתח סיני 24 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 43 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376130 יפתח סיני 10 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 44 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376129 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 45 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בקעת תורען ו 26
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376128 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 46 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בקעת תורען ד15
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376127 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 47 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען ד 14
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376126 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 48 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען ד13
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376123 משתמש אנונימי 26 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 49 הכנרת וחופיה: בקעת גינוסר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376122 יפתח סיני 18 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 50 הכנרת וחופיה: בקעת גינוסר הערכה בלבד שפך נחל צלמון
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376121 יפתח סיני 24 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 51 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376120 יפתח סיני 28 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 52 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376119 יפתח סיני 28 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 53 בקעת הירדן: עמק בית שאן נחל איתן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376118 יפתח סיני 28 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 54 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376116 יפתח סיני 16 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 55 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376115 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 56 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר ביית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376110 יפתח סיני 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 57 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376109 יפתח סיני 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 58 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376108 יפתח סיני 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 59 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376107 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 60 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376106 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 61 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376104 גונן בהיר 28 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 62 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376103 יפתח סיני 24 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 63 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376097 עומר קפילוטו 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 64 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376096 עומר קפילוטו 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 65 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376098 עומר קפילוטו 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 66 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376189 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 67
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376188 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 68 עמק החולה: ארץ פלגי מים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376181 ראובן אבי 12 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 69 עמק החולה: ארץ פלגי מים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376166 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 70 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה רצף צפוף משני צידי התעלה וכן נכנס השוש דרומה לתוך השדות עם ינבוט
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376183 דולב מוטי 22 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 71 רמת כורזים: ירדן הררי
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376176 חוה גולדשטיין 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 72 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376174 חוה גולדשטיין 22 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 73 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376172 חוה גולדשטיין 3 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 74 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376179 זאב קולר 25 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 75 שרון צפוני: חמרה נתניה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376184 דידי קפלן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 76 עמק החולה: ימת החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376180 טליה אורון 1 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 77 עמק החולה: ימת החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376099 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 78 עמק החולה: עמק החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376173 וולושן יואל 12 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 79 עמק החולה: ארץ פלגי מים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376145 שי קורן 29 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 80 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376117 יפתח סיני 4 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 81 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376192 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 82
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376162 מימי רון 18 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 83 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים במטע שקד צעיר וחרוש
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376161 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 84 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376160 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 85 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376168 יפתח סיני 3 בספטמבר 2004 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 86 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376167 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 87 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש של כ-20 פרטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376169 מימי רון 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 88 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם בשדה כ300 פריטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376182 דידי קפלן 2 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 89 בקעת הירדן: גאון הירדן לאחר שריפה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376095 הדי בן אליהו 2 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 90 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376178 עמוס סבח 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 91 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 385174 רון פרומקין 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 92 מערבית לבית זרע
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 384870 סיקו בכור 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 93 ליד אזור תעשיה דרומי, עכו
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376191 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 94
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376190 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 95
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376159 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 96 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376158 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 97 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם בן מאות פרטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376199 דורון ניסים 11 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 98
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376198 דורון ניסים 29 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 99 ר.
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376197 דורון ניסים 23 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 100
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376196 דורון ניסים 11 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 101
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376195 דורון ניסים 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 102
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376194 דורון ניסים 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 103
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376187 דולב מוטי 15 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 104 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376186 אורון מודי 18 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 105 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376185 דורון ניסים 16 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 106
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376165 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 107 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם לאורך התעלה 70 מטר צפונה לתוך השדה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376144 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 108 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 381
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376101 יפתח סיני 15 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 109 בקעת הירדן: בקעת הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376094 הדי בן אליהו 2 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 110 בקעת הירדן: עמק בית שאן