ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 386502 יאיר אור 15 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 1 שדות מבוא חמה מופיע במספר כתמים גדולים באזור
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 386431 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376177 עמוס סבח 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 3 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376156 יפתח סיני 11 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 4 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376147 יפתח סיני 28 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 5 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376146 יפתח סיני 7 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 6 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376134 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376125 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען חתך ד12
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376124 יפתח סיני 25 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען נקודה 36
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376114 יפתח סיני 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 10 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376102 הדי בן אליהו 3 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 11 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376105 יפתח סיני 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 12 בקעת הירדן: בקעת הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376175 עמוס סבח 17 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 13 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376171 חוה גולדשטיין 20 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 14 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376157 אורי קייזר 13 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376100 טליה אורון 19 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 16 עמק החולה: עמק החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376164 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם מצפון לדרך 100*150 מ' ליד הדרך; גם שקע שהיה מוצף עד עכשיו עם בוץ וללא צמחים עדיין. הכתם בתוך ...
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376170 אמיר רז 10 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376163 פורת דוד 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 19 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376155 יפתח סיני 11 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 20 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מדרום לכביש 77 ליד כרם זיתים עש נד
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376154 יפתח סיני 28 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 21 הכנרת וחופיה: בקעת גינוסר נחל נון ליד כביש 90
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376153 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 22 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376152 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 23 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376151 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376150 שי קורן 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 25 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376149 שי קורן 15 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376148 טליה אורון 19 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 27 חולות: רצועת חוף צפוני שטח 1 דונם. שקע ניקוזי
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376143 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה מאות עד אלפים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376142 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 376
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376141 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 375
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376140 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 31 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376139 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376138 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376137 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376136 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376135 שי קורן 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376133 יפתח סיני 19 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 37 בקעת הירדן: עמק בית שאן הערכה ליג הכביש
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376132 שי קורן 29 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 38 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376131 יפתח סיני 24 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376130 יפתח סיני 10 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 40 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376129 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בקעת תורען ו 26
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376128 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בקעת תורען ד15
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376127 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 43 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען ד 14
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376126 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 44 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען ד13
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376123 משתמש אנונימי 26 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 45 הכנרת וחופיה: בקעת גינוסר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376122 יפתח סיני 18 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 46 הכנרת וחופיה: בקעת גינוסר הערכה בלבד שפך נחל צלמון
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376121 יפתח סיני 24 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 47 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376120 יפתח סיני 28 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 48 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376119 יפתח סיני 28 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 49 בקעת הירדן: עמק בית שאן נחל איתן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376118 יפתח סיני 28 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 50 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376116 יפתח סיני 16 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 51 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376115 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 52 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר ביית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376110 יפתח סיני 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376109 יפתח סיני 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 54 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376108 יפתח סיני 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 55 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376107 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 56 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376106 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 57 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376104 גונן בהיר 28 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 58 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376103 יפתח סיני 24 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 59 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376097 עומר קפילוטו 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 60 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376096 עומר קפילוטו 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 61 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376098 עומר קפילוטו 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 62 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376189 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 63
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376188 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 64 עמק החולה: ארץ פלגי מים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376181 ראובן אבי 12 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 65 עמק החולה: ארץ פלגי מים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376166 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 66 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה רצף צפוף משני צידי התעלה וכן נכנס השוש דרומה לתוך השדות עם ינבוט
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376183 דולב מוטי 22 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 67 רמת כורזים: ירדן הררי
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376176 חוה גולדשטיין 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 68 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376174 חוה גולדשטיין 22 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 69 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376172 חוה גולדשטיין 3 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 70 צפון הגולן: מורדות גולן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376179 זאב קולר 25 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376184 דידי קפלן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 72 עמק החולה: ימת החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376180 טליה אורון 1 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 73 עמק החולה: ימת החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376099 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 74 עמק החולה: עמק החולה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376173 וולושן יואל 12 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 75 עמק החולה: ארץ פלגי מים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376145 שי קורן 29 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 76 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376117 יפתח סיני 4 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 77 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376192 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 78
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376162 מימי רון 18 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 79 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים במטע שקד צעיר וחרוש
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376161 מימי רון 18 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 80 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376160 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 81 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376168 יפתח סיני 3 בספטמבר 2004 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 82 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376167 יפתח סיני 6 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 83 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש של כ-20 פרטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376169 מימי רון 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 84 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם בשדה כ300 פריטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376182 דידי קפלן 2 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 85 בקעת הירדן: גאון הירדן לאחר שריפה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376095 הדי בן אליהו 2 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 86 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376178 עמוס סבח 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 87 בקעת הירדן: עמק בית שאן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 385174 רון פרומקין 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 88 מערבית לבית זרע
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 384870 סיקו בכור 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 89 ליד אזור תעשיה דרומי, עכו
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376191 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 90
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376190 זאב קולר 26 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 91
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376159 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 92 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376158 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 93 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם בן מאות פרטים
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376199 דורון ניסים 11 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 94
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376198 דורון ניסים 29 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 95 ר.
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376197 דורון ניסים 23 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 96
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376196 דורון ניסים 11 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 97
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376195 דורון ניסים 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 98
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376194 דורון ניסים 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 99
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376187 דולב מוטי 15 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 100 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376186 אורון מודי 18 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 101 בקעת הירדן: גאון הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376185 דורון ניסים 16 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 102
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376165 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 103 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כתם לאורך התעלה 70 מטר צפונה לתוך השדה
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376144 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 104 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 381
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376101 יפתח סיני 15 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 105 בקעת הירדן: בקעת הירדן
שוש קרח Glycyrrhiza glabra 376094 הדי בן אליהו 2 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Glycyrrhiza%20glabra/ 106 בקעת הירדן: עמק בית שאן