ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חמד הנגב Hammada negevensis 395312 מימי רון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 1 רמת עבדת: מצוק הצינים
חמד הנגב Hammada negevensis 392333 מימי רון 8 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 2 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 392334 מימי רון 15 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 3 עומר: גבים-צבירה
חמד הנגב Hammada negevensis 390885 מימי רון 23 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 4 מישורי חיון - פארן: שפך חמדה-חיון
חמד הנגב Hammada negevensis 385768 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 5 נחל צין, ליד עין עקב
חמד הנגב Hammada negevensis 376755 מימי רון 3 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 6 עומר: אגן נשפה-מכביר
חמד הנגב Hammada negevensis 376757 מימי רון 25 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 7 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 376736 מימי רון 11 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 8 מישורי חיון - פארן: סירה-פארן שולט
חמד הנגב Hammada negevensis 376735 מימי רון 31 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 9 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש
חמד הנגב Hammada negevensis 376732 מימי רון 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 10 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
חמד הנגב Hammada negevensis 376730 יניר בן אריה 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 11 רמת עבדת: מצוק הצינים
חמד הנגב Hammada negevensis 377855 רון פרומקין 29 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 12 רמת עבדת: מצוק הצינים למחוק. עלה בטעות פעמיים, התצפית עם התאריך של היום שגוי. רון
חמד הנגב Hammada negevensis 377856 רון פרומקין 2 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 13 רמת עבדת: מצוק הצינים
חמד הנגב Hammada negevensis 376731 מימי רון 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 14 רמת עבדת: מצוק הצינים
חמד הנגב Hammada negevensis 376749 מימי רון 7 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 15 ערבה צפונית: שולי הערבה
חמד הנגב Hammada negevensis 376756 אבינועם דנין 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 16 מישורי חיון - פארן: גבעות צחיחה
חמד הנגב Hammada negevensis 376738 מימי רון 2 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 17 עומר: גבים-צבירה
חמד הנגב Hammada negevensis 376754 מימי רון 22 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 18 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 376753 מימי רון 5 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 19 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 376752 מימי רון 11 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 20 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 376751 מימי רון 11 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 21 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 376750 מימי רון 26 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 22 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 376748 מימי רון 19 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 23 עומר: רמת צופר
חמד הנגב Hammada negevensis 376747 מימי רון 19 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 24 מישורי חיון - פארן: גבעות לובן שליט
חמד הנגב Hammada negevensis 376737 מימי רון 10 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 25 מישורי חיון - פארן: גבעות צחיחה רום 309 מ'.
חמד הנגב Hammada negevensis 376746 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 26 בקעת צין: בקעת צין
חמד הנגב Hammada negevensis 376745 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 27 בקעת צין: בקעת צין
חמד הנגב Hammada negevensis 376744 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 28 בקעת צין: בקעת צין שולט
חמד הנגב Hammada negevensis 376743 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 29 בקעת צין: בקעת צין ערוץ מסדר שלישי
חמד הנגב Hammada negevensis 376742 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 30 בקעת צין: בקעת צין
חמד הנגב Hammada negevensis 376741 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 31 בקעת צין: בקעת צין
חמד הנגב Hammada negevensis 376740 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 32 בקעת צין: בקעת צין מדרגת הנחל
חמד הנגב Hammada negevensis 376733 מימי רון 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 33 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
חמד הנגב Hammada negevensis 376739 מימי רון 8 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Hammada%20negevensis/ 34 בקעת צין: בקעת צין