ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סמר קרקפתי Juncus capitatus 385380 מימי רון 31 במרץ 2018 1 0 0 1 חורשת הסרג'נטים
סמר קרקפתי Juncus capitatus 384864 רון פרומקין 16 באפריל 2008 1 0 0 2 מתחם תע"ש השרון
סמר קרקפתי Juncus capitatus 384865 רון פרומקין 19 במרץ 2010 1 0 0 3 תע"ש השרון, הרצליה
סמר קרקפתי Juncus capitatus 383971 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 4 אחו בנימינה
סמר קרקפתי Juncus capitatus 378166 אורי פרגמן-ספיר 15 באפריל 2011 1 0 0 5 שרון צפוני: חמרה נתניה
סמר קרקפתי Juncus capitatus 372633 סיקו בכור 23 במרץ 2015 2 0 0 6 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)