ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עפעפית יהודה Kickxia judaica 373736 שלי אלבז 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 1
עפעפית יהודה Kickxia judaica 378158 נעם שגב 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 2
עפעפית יהודה Kickxia judaica 368681 אורי פרגמן-ספיר 26 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 3 Jordan Valley slopes, Sartaba
עפעפית יהודה Kickxia judaica 372791 נוגן צברי 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 4
עפעפית יהודה Kickxia judaica 373737 עמוס סבח 10 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 5
עפעפית יהודה Kickxia judaica 373738 עמוס סבח 19 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 6