ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבשה איטלקית Melilotus italicus 372645 סיקו בכור 25 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 1 מערב הגליל העליון: צוקי גיתה
דבשה איטלקית Melilotus italicus 372764 סיקו בכור 7 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 2 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבשה איטלקית Melilotus italicus 372756 סיקו בכור 20 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 3 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369770 דותן רותם 23 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 4 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369769 דותן רותם 23 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 5 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369773 אייל כהן 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 6 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369772 דותן רותם 18 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 7 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369776 מרגרטה וולצ'אק 21 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 8 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369771 דותן רותם 9 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Melilotus%20italicus/ 9 הר הכרמל: כרמל תיכון