ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
דבשה איטלקית Melilotus italicus 372764 סיקו בכור 7 באפריל 2008 1 0 0 1
דבשה איטלקית Melilotus italicus 372756 סיקו בכור 20 במרץ 2013 1 0 0 2
דבשה איטלקית Melilotus italicus 372645 סיקו בכור 25 באפריל 2015 1 0 0 3
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369770 דותן רותם 23 במרץ 2016 1 0 0 4
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369769 דותן רותם 23 במרץ 2016 1 0 0 5
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369776 מרגרטה וולצ'ק 21 באפריל 2002 1 0 0 6
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369773 אייל כהן 14 באפריל 2010 1 0 0 7
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369772 דותן רותם 18 במאי 2010 1 0 0 8
דבשה איטלקית Melilotus italicus 369771 דותן רותם 9 באפריל 2011 1 0 0 9