ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 386510 נעם שגב 17 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 1 גן לאומי אפולוניה
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 386505 נעם שגב 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 2 מצוק הכורכר נתניה
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 372726 רון פרומקין 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 3 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 369784 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 4 חולות: מישור חוף כרמלים
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 369788 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 5 חולות: חולות ראשון לציון
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 369787 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 6 חולות: חולות ראשון לציון
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 377950 דותן רותם 3 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 7 חולות: חולות חדרה
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 377863 דותן רותם 3 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 8 חולות: חולות חדרה
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 372728 רון פרומקין 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 9 חולות: חולות נתניה
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 369783 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 10 חולות: רצועת חוף צפוני
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 369781 שי קורן 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 11 חולות: רצועת חוף צפוני
אהל הגבישים Mesembryanthemum crystallinum 380337 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Mesembryanthemum%20crystallinum/ 12 חולות: חולות ראשון לציון