ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארביס אוזני Arabis auriculata 326087 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 1 מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348795 מיכה לבנה 10 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 349080 אבי שמידע 29 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 367868 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ארביס אוזני Arabis auriculata 339815 א. ליסטון 24 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 367866 אבינועם דנין 4 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
ארביס אוזני Arabis auriculata 340920 אלכסנדר איג 23 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 7 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348829 אבינועם דנין 1 במאי 1973 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348664 אבי שמידע 5 במאי 1975 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348957 מייק לבנה 27 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 349014 יואב גרטמן 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348824 דן פרי 25 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 367867 אבינועם דנין 4 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 13 כתף החרמון: חרמון
ארביס אוזני Arabis auriculata 339816 א. ליסטון 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348809 אבינועם דנין 11 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 339817 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348810 יאיר אור 19 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס אוזני Arabis auriculata 348832 א. ליסטון 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Arabis%20auriculata/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם