ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בהק עקרבי Monsonia heliotropioides 383003 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20heliotropioides/ 1 הרי אילת: גשרון
בהק עקרבי Monsonia heliotropioides 369814 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20heliotropioides/ 2 הרי אילת: שחמון
בהק עקרבי Monsonia heliotropioides 369817 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Monsonia%20heliotropioides/ 3 ערבה דרומית: מישור רחם
בהק עקרבי Monsonia heliotropioides 369816 מימי רון 7 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Monsonia%20heliotropioides/ 4 ערבה דרומית: פשט רודד
בהק עקרבי Monsonia heliotropioides 369813 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Monsonia%20heliotropioides/ 5 הרי אילת: שחמון
בהק עקרבי Monsonia heliotropioides 369815 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20heliotropioides/ 6