ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עלקת אזוביונית Orobanche lavandulacea 386353 אבנר רינות 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Orobanche%20lavandulacea/ 1 תל אבו-גוש במסגרת סקר טבע עירוני באבו-גוש.
עלקת אזוביונית Orobanche lavandulacea 385680 בר שמש 25 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orobanche%20lavandulacea/ 2 גבעות מודיעין טפיל על שרעול שעיר
עלקת אזוביונית Orobanche lavandulacea 385681 בר שמש 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Orobanche%20lavandulacea/ 3 מגרסת מעוז ציון
עלקת אזוביונית Orobanche lavandulacea 370415 טליה אורון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orobanche%20lavandulacea/ 4 עמק החולה: ארץ פלגי מים עלקת סגולת פרחים. פארק שניר
עלקת אזוביונית Orobanche lavandulacea 370416 טליה אורון 3 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Orobanche%20lavandulacea/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים