ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צפצפת הפרת Populus euphratica 394295 דורון ניסים 13 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
צפצפת הפרת Populus euphratica 393444 תומר מזרחי 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 2 רמת עבדת: רמת מטרד
צפצפת הפרת Populus euphratica 392133 גל אריאלי 22 בנובמבר 2008 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 3 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צפצפת הפרת Populus euphratica 392135 מימי רון 6 בפברואר 2003 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 4 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 392136 מימי רון 28 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 5 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 391089 שמשון ולוטקר 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 6 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צפצפת הפרת Populus euphratica 390932 מימי רון 17 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 7 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 383452 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 8 7 עצים
צפצפת הפרת Populus euphratica 383448 אמיר טל 29 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 9 בקעת הירדן: עמק בית שאן דרך חקלאית לשער הירדן
צפצפת הפרת Populus euphratica 383453 אולסויג-ויטקר לינדה 13 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 10 רמת עבדת: מצוק הצינים מאות עצים
צפצפת הפרת Populus euphratica 383454 אולסויג-ויטקר לינדה 13 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 11 רמת עבדת: מצוק הצינים
צפצפת הפרת Populus euphratica 383455 אולסויג-ויטקר לינדה 13 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 12 רמת עבדת: מצוק הצינים מאות עצים
צפצפת הפרת Populus euphratica 383456 עמוס סבח 17 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 13 בקעת הירדן: גאון הירדן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371038 עמוס סבח 25 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 14 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 371051 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 15 7 עצים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371082 אסף גוטפלד 28 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 16
צפצפת הפרת Populus euphratica 371027 דותן רותם 13 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 17 רמת עבדת: רמת מטרד
צפצפת הפרת Populus euphratica 371020 אריה לב רוזנברג 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 18 רמת עבדת: מצוק הצינים סומנה 184 0 מול 8
צפצפת הפרת Populus euphratica 371054 אולסויג-ויטקר לינדה 13 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 19 רמת עבדת: מצוק הצינים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371028 אסף צוער 12 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 20 רמת עבדת: מצוק הצינים בשלכת
צפצפת הפרת Populus euphratica 371026 עמירם כהן 23 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 21 רמת עבדת: מצוק הצינים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371019 אריה לב רוזנברג 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 22 רמת עבדת: מצוק הצינים סומנה 185 0 מול 1
צפצפת הפרת Populus euphratica 371060 טליה אורון 9 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 23 רמת כורזים: מורדות כורזים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371046 מימי רון 24 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 24 ערבה צפונית: חווארי אמציה
צפצפת הפרת Populus euphratica 371023 גל וין 4 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 25 ערבה צפונית: חווארי אמציה
צפצפת הפרת Populus euphratica 371059 טליה אורון 7 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 26 עמק החולה: ימת החולה
צפצפת הפרת Populus euphratica 371084 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 27 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים כנימות ונמלים רבות
צפצפת הפרת Populus euphratica 371101 מדמוני אסף 16 בפברואר 1976 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 28 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371098 שנהר אלי 14 בפברואר 1978 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371102 מדמוני אסף 19 בפברואר 1975 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 30 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371097 דלאל יאיר 17 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 31 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371096 דלאל יאיר 29 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 32 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371095 עזרי אלון 21 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 33 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371094 דלאל יאיר 28 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 34 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371093 עזרי אלון 10 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 35 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371088 מגיד הדס 11 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 36 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371085 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 37 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371091 וקסלר חובב 17 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 38 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371080 לוי רן 15 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 39 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371078 לוי רן 19 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 40 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371077 לוי רן 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 41 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371073 לוי רן 15 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 42 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371068 שיפמן אסף 25 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 43 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371067 אלון רייכמן 10 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 44 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371066 דה-פיצוטו אלון 14 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 45 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371104 דידי קפלן 15 בפברואר 1965 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 46 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371047 מימי רון 26 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 47 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
צפצפת הפרת Populus euphratica 371103 דידי קפלן 15 בספטמבר 1965 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 48 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
צפצפת הפרת Populus euphratica 371033 יפתח סיני 21 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 49 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
צפצפת הפרת Populus euphratica 371024 אלדד חזן 23 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 50 ימים: ים המלח כתם של צפצפת הפרת כנראה זכרים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371015 מימי רון 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 51 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 371030 משה מינץ 1 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 52 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 371029 דותן רותם 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 53 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 371036 דותן רותם 16 באוגוסט 2007 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 54 חולות: מישור חוף כרמלים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371056 אנגרט ניר 8 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 55 חולות: מישור חוף כרמלים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371065 זאב קולר 9 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 56 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צפצפת הפרת Populus euphratica 371018 דותן רותם 25 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 57 חולות: רכס כורכר הבונים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371034 לוטן רן 3 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 58 דרום הגולן: נחלי גולן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371061 דולב מוטי 2 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 59 דרום הגולן: נחלי גולן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371035 דידי קפלן 4 בדצמבר 2007 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 60 גליל תחתון מזרחי: מורדות מנחמיה
צפצפת הפרת Populus euphratica 371072 דולב מוטי 15 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 61 בקעת הירדן: גאון הירדן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371025 יפתח סיני 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 62 בקעת הירדן: גאון הירדן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371057 עמוס סבח 17 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 63 בקעת הירדן: גאון הירדן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371090 לכמן אברי 23 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 64 בקעת הירדן: עמק בית שאן פחד והתרחק בהליכה.
צפצפת הפרת Populus euphratica 371071 יוסי פרידמן 18 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 65 בקעת הירדן: עמק בית שאן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371062 דידי קפלן 17 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 66 בקעת הירדן: עמק בית שאן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371058 עמוס סבח 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 67 בקעת הירדן: עמק בית שאן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371055 עמוס סבח 29 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 68
צפצפת הפרת Populus euphratica 371053 עמוס סבח 23 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 69
צפצפת הפרת Populus euphratica 371048 עמוס סבח 25 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 70
צפצפת הפרת Populus euphratica 371069 אביבה רבינוביץ' 9 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 71
צפצפת הפרת Populus euphratica 371043 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 72
צפצפת הפרת Populus euphratica 371042 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 73 7 עצים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371016 מימי רון 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 74
צפצפת הפרת Populus euphratica 371022 עמרם צברי 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 75 רמת עבדת: מצוק הצינים פריחה
צפצפת הפרת Populus euphratica 371037 עמוס סבח 26 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 76 ימים: ים המלח
צפצפת הפרת Populus euphratica 371045 פרו מיכל 24 בפברואר 2002 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 77 דרום הגולן: נחלי גולן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371017 אמיר טל 29 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 78 בקעת הירדן: עמק בית שאן
צפצפת הפרת Populus euphratica 371063 דורון ניסים 22 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 79
צפצפת הפרת Populus euphratica 371083 אסף גוטפלד 25 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 80
צפצפת הפרת Populus euphratica 371087 חכם עדנה 19 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 81
צפצפת הפרת Populus euphratica 371100 שנהר אלי 14 בינואר 1977 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 82
צפצפת הפרת Populus euphratica 371099 צופים בודדים 12 בפברואר 1977 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 83
צפצפת הפרת Populus euphratica 371081 אסף גוטפלד 27 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 84
צפצפת הפרת Populus euphratica 371079 אסף גוטפלד 29 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 85
צפצפת הפרת Populus euphratica 371076 אסף גוטפלד 26 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 86
צפצפת הפרת Populus euphratica 371075 אסף גוטפלד 21 בספטמבר 1987 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 87
צפצפת הפרת Populus euphratica 371074 אסף גוטפלד 25 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 88
צפצפת הפרת Populus euphratica 371070 אסף גוטפלד 5 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 89
צפצפת הפרת Populus euphratica 371064 דורון ניסים 16 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 90
צפצפת הפרת Populus euphratica 371052 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 91 7 עצים
צפצפת הפרת Populus euphratica 371050 צופה בלתי ידוע 15 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 92
צפצפת הפרת Populus euphratica 371049 עמוס סבח 19 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 93
צפצפת הפרת Populus euphratica 371041 אסף קפלן 14 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 94
צפצפת הפרת Populus euphratica 371040 עמוס סבח 15 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 95
צפצפת הפרת Populus euphratica 371039 עמוס סבח 16 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 96
צפצפת הפרת Populus euphratica 371044 עמוס סבח 5 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 97
צפצפת הפרת Populus euphratica 371021 ארז ברוכי 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Populus%20euphratica/ 98