ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 395205 יובל ספיר 15 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 1 עין אום א שרשיח
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 392366 יפעת ארצי 4 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 2 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 392367 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 3 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371124 דידי קפלן 19 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 4 עמק החולה: ארץ פלגי מים %03 קרקע;%001 מים.
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371111 טליה אורון 27 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 5 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371116 היימן רויטל 28 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371108 בקרמן שאול 18 ביוני 2002 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371117 דידי קפלן 13 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 8 צפון הגולן: יער אודם
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371107 טליה אורון 13 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 9 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371115 טליה אורון 6 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 10 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371125 דידי קפלן 19 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371123 דידי קפלן 18 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371122 דידי קפלן 18 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים %001 מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371121 מלול אלי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371120 דידי קפלן 10 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 15 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371114 דידי קפלן 9 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371109 דידי קפלן 21 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371106 דידי קפלן 10 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 18 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371118 דידי קפלן 9 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 19 כתף החרמון: חרמון
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371110 טליה אורון 3 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 20 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371112 טליה אורון 18 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 21 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371119 טליה אורון 28 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 22 עמק החולה: ביצת החולה
נהרונית ברכטולד Potamogeton berchtoldii 371113 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20berchtoldii/ 23 דרום הגולן: דרום רמת הגולן