ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נהרונית נימית Potamogeton trichoides 389377 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20trichoides/ 1 צפון הגולן: במת הגולן
נהרונית נימית Potamogeton trichoides 371158 יפעת ארצי 8 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20trichoides/ 2 עמק החולה: ימת החולה
נהרונית נימית Potamogeton trichoides 371161 טליה אורון 28 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20trichoides/ 3 עמק החולה: ביצת החולה
נהרונית נימית Potamogeton trichoides 371157 יפעת ארצי 28 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20trichoides/ 4 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נהרונית נימית Potamogeton trichoides 371159 בקרמן שאול 26 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20trichoides/ 5 דרום הגולן: דרום רמת הגולן כתמים
נהרונית נימית Potamogeton trichoides 371160 פרץ גלעדי 25 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Potamogeton%20trichoides/ 6 דרום הגולן: דרום רמת הגולן