ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 394143 יאיר אור 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 1 מסיל ע'סניה
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 392134 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 391047 שמשון ולוטקר 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 386414 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 4 צפון לתל ע'סניה
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 386172 יובל ספיר 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 5 צומת מפלים
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371223 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371225 קניגשטיין דני 18 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371224 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371219 חוה גולדשטיין 30 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371215 לוי שרון 4 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371214 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371213 שרון לוי 2 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371212 שרון לוי 2 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371210 אוריה ואזנה 6 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371206 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371205 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371204 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371203 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371202 אוריה ואזנה 10 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371211 אוריה ואזנה 6 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371222 עברי מריקה;יריב 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 21 צפון הגולן: במת הגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371221 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 22 צפון הגולן: במת הגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371201 אוריה ואזנה 10 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 23 צפון הגולן: במת הגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371218 חוה גולדשטיין 31 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 24 צפון הגולן: במת הגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371217 לוטן רן 19 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 25 צפון הגולן: במת הגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371216 לוטן רן 19 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 26 צפון הגולן: במת הגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371208 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 27 צפון הגולן: במת הגולן
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371209 אוריה ואזנה 6 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 28 צפון הגולן: במת הגולן בריכת סלוקיה
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371220 דידי קפלן 21 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 29 צפון הגולן: יער אודם
נורית עגולת-עלים Ranunculus saniculifolius 371207 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20saniculifolius/ 30 דרום הגולן: דרום רמת הגולן