ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 347367 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 1 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 383637 יוסי ועדיה 5 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 2 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 366002 ועדיה יוסי 17 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 3 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348105 שיר ורד 26 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 347271 עוזי פליטמן 29 בספטמבר 1965 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 5 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 383636 דידי קפלן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 6 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 365998 ועדיה יוסי 3 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 7 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 383635 טליה אורון 22 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 8 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 360644 יובל ספיר 26 באפריל 2016 2 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348104 זהר צוק רמון 4 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348034 יואב גרטמן 8 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348033 יואב גרטמן 4 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348054 עופר כהן 30 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348051 אבינועם דנין 2 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348024 יואב גרטמן 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348053 אבי שמידע 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348052 עוזי פליטמן 19 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 368187 דר בן נתן 12 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 365997 טליה אורון 14 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 19 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 355929 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 20 עמק החולה: ימת החולה כסוי 1 מר
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 366003 דידי קפלן 30 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 21 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 366005 אשכנזי שוש 20 ביולי 1979 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 22 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 366001 ועדיה יוסי 28 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 23 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 366000 ועדיה יוסי 16 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 24 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 365995 טליה אורון 22 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 25 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 365993 טליה אורון 6 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 26 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 347272 פרו'פ מנדלסון 15 באוקטובר 1967 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 27 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 365994 טליה אורון 26 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 28 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 366004 ועדיה יוסי 5 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 29 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 365999 דידי קפלן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 30 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 365996 טליה אורון 13 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 31 עמק החולה: ימת החולה באזור לח
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 354175 יפעת ארצי 3 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 32 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 354174 יפעת ארצי 3 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 33 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 377501 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 34 עמק החולה: ימת החולה
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348031 אורי פרגמן-ספיר 15 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 378205 יאיר אור 10 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 378172 יאיר אור 12 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 37 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 371163 בקרמן שאול 1 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 38 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 348032 מיכאל ברויידה 29 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 39 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אברנית הנשר Pteridium aquilinum 347998 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Pteridium%20aquilinum/ 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם