ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרקן עשבוני Salicornia europaea 386004 דותן רותם 9 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Salicornia%20europaea/ 1 חוף גלים
פרקן עשבוני Salicornia europaea 371450 לוטן רן 10 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Salicornia%20europaea/ 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
פרקן עשבוני Salicornia europaea 377868 סיקו בכור 15 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salicornia%20europaea/ 3 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
פרקן עשבוני Salicornia europaea 378137 סיקו בכור 19 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Salicornia%20europaea/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
פרקן עשבוני Salicornia europaea 371451 לוטן רן 7 בדצמבר 2008 1 0 0 /taxa/Salicornia%20europaea/ 5 חולות: מישור חוף כרמלים
פרקן עשבוני Salicornia europaea 371452 עמוס סבח 26 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Salicornia%20europaea/ 6