ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרקן עשבוני Salicornia europaea 377868 סיקו בכור 15 באוקטובר 2017 1 0 0 1 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
פרקן עשבוני Salicornia europaea 378137 סיקו בכור 19 בנובמבר 2017 1 0 0 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
פרקן עשבוני Salicornia europaea 371450 לוטן רן 10 באוקטובר 2010 1 0 0 3 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
פרקן עשבוני Salicornia europaea 371451 לוטן רן 7 בדצמבר 2008 1 0 0 4 חולות: מישור חוף כרמלים
פרקן עשבוני Salicornia europaea 371452 עמוס סבח 26 במרץ 2001 1 0 0 5