ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378220 מימי רון 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 1 ימים: ים המלח
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378221 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 2 ימים: ים המלח ליד חלקה 4
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378183 נוגן צברי 17 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני