ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 391979 מימי רון 28 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 1 ימים: ים המלח
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 391978 מימי רון 14 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 2 חולות: מישור חוף כרמלים
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378224 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 3 חולות: רכס כורכר הבונים
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378223 דותן רותם 13 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378222 בן רוזנברג 2 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 5 חולות: מישור חוף כרמלים
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378220 מימי רון 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 6 ימים: ים המלח
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378221 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 7 ימים: ים המלח ליד חלקה 4
שרשר שיחני Sarcocornia fruticosa 378183 נוגן צברי 17 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20fruticosa/ 8 חולות: רצועת חוף צפוני