ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 383507 יפתח סיני 15 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 1 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 395142 אסף דורי 4 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 2 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 394460 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 3 רמת עבדת: עקרב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 394294 ידידיה שמואל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 4 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 394687 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 5 נחל לוץ
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 394459 ידידיה שמואל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 6 רמת עבדת: עקרב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 394458 ידידיה שמואל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 7 רמת עבדת: עקרב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 394461 ידידיה שמואל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 8 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 393440 ידידיה שמואל 19 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 9 רמת עבדת: עקרב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 390934 מארק כץ 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 10 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 385846 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 11 מעבר ערוד
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371748 לוי צפריר 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 12 רמת עבדת: עקרב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371745 מימי רון 12 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 13 רמת עבדת: עקרב לבלוב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371743 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 14 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371742 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 15 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371749 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371744 יפתח סיני 15 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 17 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל