ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 385846 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 1 מעבר ערוד
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371748 לוי צפריר 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 2 רמת עבדת: עקרב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371745 מימי רון 12 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 3 רמת עבדת: עקרב לבלוב
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371743 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 4 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371742 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 5 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371749 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 6 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
לוענית הסלעים Scrophularia xylorrhiza 371744 יפתח סיני 15 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Scrophularia%20xylorrhiza/ 7 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל