ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שיפון ההרים Secale montanum 386440 נעם שגב 29 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 368701 אורי פרגמן-ספיר 5 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 2 Golan, Mt Bental
שיפון ההרים Secale montanum 371766 דידי קפלן 29 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371764 דידי קפלן 15 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371757 לוטן רן 8 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371756 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371755 דידי קפלן 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371754 דידי קפלן 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371752 דידי קפלן 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371750 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371765 דידי קפלן 29 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371753 דידי קפלן 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371761 דידי קפלן 28 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שיפון ההרים Secale montanum 371763 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 14 כתף החרמון: חרמון
שיפון ההרים Secale montanum 371760 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 15 כתף החרמון: חרמון במצוק הנדד
שיפון ההרים Secale montanum 371751 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Secale%20montanum/ 16 כתף החרמון: חרמון