ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צורית חופית Sedum litoreum 392407 יהונתן רונס 17 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 1 שמורת מערת התאומים נפוץ בכל הנישות המתאימות במפנה הדרומי, פרט זה נמצא ממש על השביל
צורית חופית Sedum litoreum 386135 סיקו בכור 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני
צורית חופית Sedum litoreum 372707 נוגן צברי 1 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 3 שפלת יהודה הצפונית: גבעות משואה
צורית חופית Sedum litoreum 371767 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני
צורית חופית Sedum litoreum 371769 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני
צורית חופית Sedum litoreum 372720 סיקו בכור 18 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני
צורית חופית Sedum litoreum 371771 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר
צורית חופית Sedum litoreum 371770 דותן רותם 16 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 8 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
צורית חופית Sedum litoreum 371772 ויינר יגאל 20 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 9 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
צורית חופית Sedum litoreum 371773 אבינועם דנין 5 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 10 חולות: רצועת חוף צפוני
צורית חופית Sedum litoreum 384962 אסף חיים 31 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 11
צורית חופית Sedum litoreum 385049 דר בן נתן 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 12 הגלבוע, הר שאול
צורית חופית Sedum litoreum 384900 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 13 צפונית לביס"ש אכזיב
צורית חופית Sedum litoreum 372706 נוגן צברי 10 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 14
צורית חופית Sedum litoreum 372705 נוגן צברי 3 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Sedum%20litoreum/ 15