ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית אפורה Silene grisea 385261 שמואל מזר 22 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20grisea/ 1 הר אביתר מערב
ציפורנית אפורה Silene grisea 385260 שמואל מזר 25 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Silene%20grisea/ 2 הר אביתר מזרח
ציפורנית אפורה Silene grisea 384960 אסף חיים 31 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20grisea/ 3