ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סיסון קיפח Sison exaltatum 396629 סיקו בכור 16 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Sison%20exaltatum/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה הרבה פרטים אכולים.
סיסון קיפח Sison exaltatum 371806 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Sison%20exaltatum/ 2 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיסון קיפח Sison exaltatum 371805 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Sison%20exaltatum/ 3 מערב הגליל העליון: הר כישור סוכך
סיסון קיפח Sison exaltatum 385412 שמואל מזר 2 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Sison%20exaltatum/ 4 נחל שרך אפיק הנחל, שושנות עלים.
סיסון קיפח Sison exaltatum 385411 שמואל מזר 15 באוגוסט 2013 1 0 0 /taxa/Sison%20exaltatum/ 5 נחל דובב
סיסון קיפח Sison exaltatum 385234 יאיר אור 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Sison%20exaltatum/ 6 לוע הר אביטל