ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשבל נאה Stachys spectabilis 348022 טוביה קושניר 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 1 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל נאה Stachys spectabilis 348086 מיכאל זהרי 10 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 2 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל נאה Stachys spectabilis 348178 דני זהרי 10 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 3 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל נאה Stachys spectabilis 345969 לוקוב 26 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל נאה Stachys spectabilis 347896 יובל ספיר 8 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל נאה Stachys spectabilis 348269 יואב ויזל 2 ביולי 1958 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל נאה Stachys spectabilis 356021 טליה אורון 4 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 7 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשבל נאה Stachys spectabilis 356221 חגי שלמה 21 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 8 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשבל נאה Stachys spectabilis 348042 אורי פרגמן-ספיר 22 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 9 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל נאה Stachys spectabilis 360353 טליה אורון 26 ביולי 2015 2 0 0 /taxa/Stachys%20spectabilis/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים