ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גרגרנית נימית Trigonella filipes 385558 אורי פרגמן-ספיר 14 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Trigonella%20filipes/ 1 רכבת תחתון