ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טורית רפה Turritis laxa 396000 דותן רותם 11 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Turritis%20laxa/ 1 הר כחל חיבור מסלול אדום וציר 5. היו עוד כמה פרטים במעלה השביל
טורית רפה Turritis laxa 386481 יאיר אור 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Turritis%20laxa/ 2 יער אודם הג'ובה הגדולה
טורית רפה Turritis laxa 372160 אביבה רבינוביץ' 10 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Turritis%20laxa/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
טורית רפה Turritis laxa 372159 אסף מנחם 17 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Turritis%20laxa/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
טורית רפה Turritis laxa 372158 דידי קפלן 17 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Turritis%20laxa/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
טורית רפה Turritis laxa 385093 איתי נחשון 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Turritis%20laxa/ 6 הר כחל פזורים בכמה קבוצות לאורך השביל היורד ממחצבות הר כחל לציר 5.