ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בוצין אופקי Verbascum levanticum 396139 יעל אורגד 15 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 1 נחל כלח עשרות שושנים צחורים במצוקים מעל השביל כ-20 פעמוניות דמשקאיות בנקודות ידועות מראש בוצין אפקי - בודדים, הרבה פחות מבשנים קודמות - וגם לא מצאנו סוף פריחה אלא רק ישנים משנה שעברה.
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392994 יזהר עמיר 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 2 חורשת הארבעים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 386584 דותן רותם 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 3 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392363 מימי רון 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 4 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392362 יעל אורגד 21 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 5 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392382 יעל אורגד ואראלה הרי 21 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 6 מצוק הארבעים בכרמל
בוצין אופקי Verbascum levanticum 388618 מרב לבל 29 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 7 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 386471 יעל אורגד ואראלה הרי 18 במאי 2019 2 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 8 נחל כלח מקום מוכר גם לבוצינים וגם לשושנים, יש הרבה.
בוצין אופקי Verbascum levanticum 385972 בשמת סגל 2 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 9 גבעת הבלוט
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372190 יעל אורגד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 10 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372196 דותן רותם 27 ביולי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 11 כרמל: בקעת טוף-נחל רקפת
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372205 אביבה רבינוביץ' 25 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 12 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372200 דותן רותם 29 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 13 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372195 דותן רותם 24 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 14 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372192 דותן רותם 10 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 15 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372201 דותן רותם 21 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 16 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372199 דותן רותם 3 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 17 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372198 לוי אלון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 18 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372197 לוי אלון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 19 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372194 דותן רותם 26 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 20 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372193 דותן רותם 13 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 21 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372206 אבו רוכן סלמאן 25 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 22 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372204 עוז אלה 25 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 23 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372203 אביבה רבינוביץ' 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 24 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372191 יעל אורגד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 25 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372207 סופר אבנר 21 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 26 הר הכרמל: במת הכרמל
בוצין אופקי Verbascum levanticum 385424 שמואל מזר 26 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 27 שלוחת "הכובע"- נחל יגור