ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בוצין אופקי Verbascum levanticum 405679 יעל אורגד 13 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 1 נחל כלח
בוצין אופקי Verbascum levanticum 399170 דותן רותם 16 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 2 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 397633 שמשון ולוטקר 12 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 3 הר הכרמל: במת הכרמל
בוצין אופקי Verbascum levanticum 397618 בשמת סגל 4 בינואר 2021 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 4 הטכניון לא ברור האם האוכלוסיה הגיעה לפני או אחרי פיתוח השטח ובנית הקיר. מפנה הקיר מזרחי, לצד הבוצינים שפע טבורית נטויה. האוכלוסיה מוכרת לי משנת 2011.
בוצין אופקי Verbascum levanticum 397615 בשמת סגל 2 בינואר 2021 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 5 נחל יגור
בוצין אופקי Verbascum levanticum 397552 דותן רותם 17 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 6 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 396139 יעל אורגד 15 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 7 נחל כלח עשרות שושנים צחורים במצוקים מעל השביל כ-20 פעמוניות דמשקאיות בנקודות ידועות מראש בוצין אפקי - בודדים, הרבה פחות מבשנים קודמות - וגם לא מצאנו סוף פריחה אלא רק ישנים משנה שעברה.
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392994 יזהר עמיר 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 8 חורשת הארבעים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 386584 דותן רותם 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 9 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392363 מימי רון 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 10 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392362 יעל אורגד 21 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 11 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 392382 יעל אורגד ואראלה הרי 21 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 12 מצוק הארבעים בכרמל
בוצין אופקי Verbascum levanticum 388618 מרב לבל 29 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 13 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 386471 יעל אורגד ואראלה הרי 18 במאי 2019 2 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 14 נחל כלח מקום מוכר גם לבוצינים וגם לשושנים, יש הרבה.
בוצין אופקי Verbascum levanticum 385972 בשמת סגל 2 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 15 גבעת הבלוט
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372190 יעל אורגד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 16 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372196 דותן רותם 27 ביולי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 17 כרמל: בקעת טוף-נחל רקפת
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372205 אביבה רבינוביץ' 25 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 18 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372200 דותן רותם 29 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 19 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372195 דותן רותם 24 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 20 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372192 דותן רותם 10 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 21 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372201 דותן רותם 21 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 22 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372199 דותן רותם 3 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 23 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372198 לוי אלון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 24 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372197 לוי אלון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 25 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372194 דותן רותם 26 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 26 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372193 דותן רותם 13 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 27 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372206 אבו רוכן סלמאן 25 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 28 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372204 עוז אלה 25 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 29 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372203 אביבה רבינוביץ' 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 30 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372191 יעל אורגד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 31 הר הכרמל: כרמל תיכון
בוצין אופקי Verbascum levanticum 372207 סופר אבנר 21 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 32 הר הכרמל: במת הכרמל
בוצין אופקי Verbascum levanticum 385424 שמואל מזר 26 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Verbascum%20levanticum/ 33 שלוחת "הכובע"- נחל יגור