ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 372212 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 1 כתף החרמון: חרמון
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 368707 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 2 Mt Hermon 1500m