ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 393727 יהונתן רונס 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 1 נווה דניאל בכניסה לבית פרטי, מדווח כיוון שבשדות באיזור היישוב לא נצפו פרטים - והמציאה שלו כאן מרחיבה את גבולות הימצאות המין צפונה.
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392905 יהונתן רונס 27 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 2 על יד כפר עציון
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392906 יהונתן רונס 24 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 3 אפרת גדל כמין מלווה בגינות - בנוסף לשאר המינים הנפוצים של ורוניקה, לבנה ומבריקה
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392892 יהונתן רונס 20 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 4 גבעת החי"ש
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392885 יהונתן רונס 14 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 5 הגבעה הצהובה
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392872 יהונתן רונס 6 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 6 דרך האבות
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 388612 טליה אורון 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 7 כתף החרמון: חרמון
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 372212 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 8 כתף החרמון: חרמון
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 368707 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 9 Mt Hermon 1500m