ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 397576 יהונתן רונס 6 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 1 עמק הברכה בכרם הזיתים יש מאות פרטים של שום לבן קליפות, (הזיהוי עפ הבצל בעל הקליפות הלבנות..) על יד הכרם בסמוך בשדה הבור נקו' נוספת (25 פרטים) של כרכום החרמון אותם מצא יצחק סמיילוביץ, ובגל האבנים בטרסה ברוניקה קיסוסית - הזיהוי נעשה על פי צורת העלה הייחודית למין זה.
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 393727 יהונתן רונס 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 2 נווה דניאל בכניסה לבית פרטי, מדווח כיוון שבשדות באיזור היישוב לא נצפו פרטים - והמציאה שלו כאן מרחיבה את גבולות הימצאות המין צפונה.
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392905 יהונתן רונס 27 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 3 על יד כפר עציון
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392906 יהונתן רונס 24 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 4 אפרת גדל כמין מלווה בגינות - בנוסף לשאר המינים הנפוצים של ורוניקה, לבנה ומבריקה
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392892 יהונתן רונס 20 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 5 גבעת החי"ש
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392885 יהונתן רונס 14 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 6 הגבעה הצהובה
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 392872 יהונתן רונס 6 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 7 דרך האבות
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 388612 טליה אורון 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 8 כתף החרמון: חרמון
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 372212 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 9 כתף החרמון: חרמון
ברוניקה קיסוסית Veronica hederifolia 368707 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Veronica%20hederifolia/ 10 Mt Hermon 1500m