ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סיגל צנוע Viola modesta 393827 אוהד בנימיני 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 1 עפרה
סיגל צנוע Viola modesta 384781 אורי פרגמן-ספיר 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 2 סיבוב 1390 מ
סיגל צנוע Viola modesta 372350 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 3 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372352 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 4 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372351 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 5 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372349 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 6 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372348 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 7 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372345 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 8 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372344 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 9 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372343 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 10 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372346 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 11 מערב הגליל העליון: הר כישור
סיגל צנוע Viola modesta 372684 נוגן צברי 10 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 12 כתף החרמון: חרמון
סיגל צנוע Viola modesta 372355 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 13 כתף החרמון: חרמון
סיגל צנוע Viola modesta 372354 ועדיה יוסי 12 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 14 כתף החרמון: חרמון
סיגל צנוע Viola modesta 372753 סיקו בכור 8 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
סיגל צנוע Viola modesta 385124 אלי ליבנה 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Viola%20modesta/ 16 חרמון רכבל תחתון