ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 389560 מארק כץ 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 1 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ תיקון - כילא היה בגרסת הסייבר של מארק
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 389559 ידידיה שמואל 18 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 2 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 389558 ידידיה שמואל 29 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 3 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 387383 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 4 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ *************
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 387382 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 5 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ *************
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 387381 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 6 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ *************
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 387380 ידידיה שמואל 18 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 7 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 387379 ידידיה שמואל 29 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 8 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 387378 ידידיה שמואל 29 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 9 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 385849 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 10 מעבר ערוד נספרו 26 פרטים, כולם בפריחה
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 373427 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 11 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 373426 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 12 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ 5 פרטים נספרו בקטע המערבי שלא נספר בסקר
בופונית הרמון Bufonia ramonensis 359609 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Bufonia%20ramonensis/ 13 ערוץ של נחל לוץ