ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית חרוקה Ranunculus ficarioides 385574 אורי פרגמן-ספיר 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20ficarioides/ 1 מעלל נחל ערער