ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ביברשטיינה שסועה Biebersteinia multifida 378188 יובל ספיר 28 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Biebersteinia%20multifida/ 1 כתף החרמון: חרמון
ביברשטיינה שסועה Biebersteinia multifida 376887 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Biebersteinia%20multifida/ 2
ביברשטיינה שסועה Biebersteinia multifida 368652 אורי פרגמן-ספיר 23 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Biebersteinia%20multifida/ 3 Mt Hermon 2200m
ביברשטיינה שסועה Biebersteinia multifida 376888 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Biebersteinia%20multifida/ 4 כתף החרמון: חרמון פורח