ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד אהרנברג Astragalus ehrenbergii 385678 יובל ספיר 6 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Astragalus%20ehrenbergii/ 1 כתף החרמון: חרמון
קדד אהרנברג Astragalus ehrenbergii 385223 עירית צוק קובצ'י 2 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Astragalus%20ehrenbergii/ 2 חרמון פרט בודד כחמישים מ' יותר גבוה מהריכוז המוכר הגדול.