ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס ווסט Iris westii 395356 עמיחי גלעדי 16 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 1 כתף החרמון: חרמון
אירוס ווסט Iris westii 395357 עמיחי גלעדי 16 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 2 כתף החרמון: חרמון
אירוס ווסט Iris westii 389062 עמיחי גלעדי 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 3 כתף החרמון: חרמון
אירוס ווסט Iris westii 389063 עמיחי גלעדי 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 4 כתף החרמון: חרמון
אירוס ווסט Iris westii 348908 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 363518 אביעד בלסקי 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 6 כתף החרמון: חרמון
אירוס ווסט Iris westii 349076 מיכה לבנה 26 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 7 מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 349052 מיכה לבנה 15 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 8 רכס דובדבן מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 349102 אורי פרגמן-ספיר 6 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 349098 מיכה לבנה 15 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 349101 יובל ספיר 9 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 349075 יובל ספיר 9 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 349044 עוזי ענבר 8 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אירוס ווסט Iris westii 385677 יובל ספיר 1 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 14 הר שלהבית תאריך משוער
אירוס ווסט Iris westii 368679 אורי פרגמן-ספיר 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20westii/ 15 Mt Hermon, 2020m