ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארנריית הלבנון Arenaria libanotica 378171 אורי פרגמן-ספיר 13 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Arenaria%20libanotica/ 1