ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דרדר אביבי Centaurea solstitialis 376885 אביבה רבינוביץ' 9 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Centaurea%20solstitialis/ 1 כתף החרמון: חרמון נפוץ
דרדר אביבי Centaurea solstitialis 376886 אביבה רבינוביץ' 9 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Centaurea%20solstitialis/ 2 כתף החרמון: חרמון